O výdeji léčiv

Výdejní činnost v lékárně probíhá třemi různými způsoby:


1) Výdej bez receptu

probíhá odděleně nebo na témže místě jako výdej na recept. Sem přichází obvykle pacient samoléčitel, který nemá obzvláště závažné zdravotní problémy (chřipka, kašel, rýma, průjem, bolesti zad, ...), aby si koupil vhodný lék, doplněk stravy, homeopatikum, kojeneckou a dětskou výživu, pleny, zdravotnické potřeby a jiné pomůcky.

Výdej bez receptu provádí farmaceutický asistent nebo lékárník.


2) Výdej na recept

Provádí výhradně vysokoškolsky vzdělaný lékárník.

V současné době by měl probíhat výdej výhradně na elektronický recept, který je uložený v centrálním úložišti receptů po řádném předepsání lékařem.

Takový recept lze dohledat několika způsoby:

  • pomocí papírové průvodky elektronického receptu, kterou většinou pacient obdrží při návštěvě lékaře. Jedná se o dokument, který vypadá podobně jako klasický listinný recept, jen není s razítkem a podpisem lékaře, ale pouze s QR kódem či EANem a ID receptu
  • pomocí občanského průkazu, kdy lékárník načte QR kód z průkazu, nebo opíše číslo občanského průkazu
  • pomocí SMS zprávy v mobilním telefonu, kdy je odesílatelem e-recept. Z této zprávy pacient nevyčte nic, maximálně platnost receptu, ale opsáním ID receptu (prvních 12 znaků v SMS zprávě), lékárník vidí kolik a čeho vydat má.
  • pomocí e-mailu, který obdrží pacient od lékaře. V takové zprávě je opět ID receptu, který lékárník zadá do lékárenského systému a dozví se veškeré podrobnosti k výdeji léku

Bezpečná léčba pacienta však musí být zachována, a tak může probíhat za výjimečných situací i předpis léku na listinný recept, tak jako to probíhalo v minulosti. To se děje např. při návštěvní službě lékaře, nebo při výpadku elektronického systému, či při pouhém výpadku proudu. Takový předpis musí obsahovat:

označení zdravotní pojišťovny číselným kódem

jméno, příjmení, adresu a rodné číslo nemocného

předpis léčivého přípravku, max. 1 položka!!!

návod k užití léčivého přípravku

otisk razítka lékaře a podpis lékaře

datum vystavení receptu

Stejně tak vystavuje listinný recept i veterinární lékař, který není povinován k elektronické preskripci.

Datum vystavení receptu úzce souvisí s jeho platností. Platnost receptu je 14 dní od následujícího dne po vydání receptu, stejně tomu je i u receptu s modrým pruhem, recept z pohotovostní služby platí pouze den následující po dni vystavení. Existuje ještě tzv. opakovací recept, který je určený pro chronické pacienty, kde je platnost receptu většinou 6 měsíců, pokud lékař nestanovil jinak.


3) Výdej na poukaz

je opět prováděn lékárníkem, ale i farmaceutickou asistentkou.

Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, který je v listinné podobě musí mít zase své náležitosti:

- označení zdravotní pojišťovny číselným kódem,
- jméno, příjmení, adresu a rodné číslo nemocného,
- předpis pomůcky, její jednoznačný kód, u inkontinenčních pomůcek vyznačení stupně inkontinence
- návod k použití léčebné pomůcky,
- otisk razítka lékaře, jeho podpis a datum vystavení poukazu.

Nově se vystavují poukazy také elektronické. Jsou opět čitelné jako elektronické recepty a vydává je stejně tak lékárník, nebo v tomto případě i certifikovaná farmaceutická asistentka.

Platnost uplatnění poukazu je omezena na jeden kalendářní měsíc od jeho vystavení. Pacient při převzetí pomůcky stvrzuje tuto skutečnost svými podpisy na druhé straně tiskopisu, u elektronického poukazu podpis není potřeba.


Autor stránky: Mgr. Zuzana Šreiberová

©PLATAN s.r.o., Tyršova 394, 513 01 Semily, tel: 481 624 757-8
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!